กันยายน ได้ใช้งานแน่นอน ถนนข้ามแยกบ่อวิน

กรมทางหลวงยืนยัน จะเริ่มเปิดให้รถทดลองวิ่ง กันยายนนี้

ถนนสาย331
ถนนสาย331

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมฯ บ่อวิน / นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด / นิคมฯ อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม

งบประมาณกว่า 3,465 ล้านบาท

โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 37 ถึง กม. 49 ระยะทางกว่า 11.83 กิโลเมตร โดยสร้างและขยายบนทางหลวงหมายเลข 331 มาบเอียง ถึง โป่งสะเก็ด ตอนนี้แล้วเสร็จแล้วกว่า 70%

ถนนจะเป็นคอนกรีต ทั้งพื้นและบนผิวจราจร จากเดิม 4 ช่องจราจร ไป-กลับ หากถนนนี้แล้วเสร้จ จะเพิ่มเป็น 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ซึ่งตลอดโครงการนี้จะมีสะพานลอย 2 แห่ง

  1. หน้าโรงเรียนเขาหิน พื้นที่ หมู่ 6
  2. หน้าปั้มน้ำมัน เชลล์ (คอนโดบ่อวิน) พื้นที่ หมู่ 3
สะพานลอยบ่อวิน
สะพานลอยบ่อวิน

ตามสัญญาโครงการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ 31 มกราคม 2564 หากเปิดใช้งานได้ในเดือนกันยายนนี้จริง ก็ถือเป็นการดีสำหรับช่าวบ่อวิน เพราะ ถนนเส้นนี้ถือเป็นสายหลักของบ่อวิน

 

อ้างอิง กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว