สถานะเกษตรกร รับเงิน 15,000 บาท

วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ประชุม ครม. กระทรวงการคลังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยจะจ่ายผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)

ล่าสุด วันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำเมนูเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะตัวเอง โดยป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดค้นหาได้ทันที

หน้าป้อนเลขที่บัตรประชาชน 13 หลังเพื่อตรวจสอบ
หน้าป้อนเลขที่บัตรประชาชน 13 หลังเพื่อตรวจสอบ

 

สำคัญ ต้องโหลดแอป FARMBOOK เอาไว้ 

นายแข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า หากท่านได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ระบบจะแสดงผลหมายเลขทะเบียนเกษตรกรของท่าน และถ้าท่านเป็นคนในครอบครัวที่ช่วยทำการเกษตร ระบบก็จะแสดงผลให้เห็นว่า ชื่อของท่านอยู่ในทะเบียนเกษตรกรของผู้ได หมายเลขอะไร

 

กรอกเลขบัตรประชาชน แต่ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หมายความว่า?
-แม้คุณจะเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิต แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แม้จะกรอกข้อมูลไปอย่างไร ระบบก็ไม่เจอข้อมูล

ไม่แน่ใจว่า ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือยัง ต้องทำอย่างไร?
-ท่านสามารถติดต่อไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือโทรไปสอบถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหน่วยงาน และสนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

พ่อ-แม่ เป็นเกษตรกร = ลูกเป็นเกษตรกร?
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า เมื่อพ่อแม่ หรือใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัว ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้ว ลูกๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจะต้องเป็นเกษตรกรไปด้วยหรือไม่?
-กรณีที่คุณไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในเอกสารที่คุณต้องกรอกจะมีการสอบถามว่า สมาชิกในครัวเรือนของท่าน ช่วยทำการเกษตรหรือไม่ ซึ่งจุดนี้ขึ้นอยู่กับว่า ท่านสมัครใจจะใส่ชื่อคนในครอบครัว หรือไม่ใส่ก็ได้
และที่ผ่านมา มีประชาชนหลายท่านไม่รู้ตัวว่า ตัวเองเป็นเกษตรกร เนื่องจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัวไม่ได้แจ้งว่า ตอนไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ใส่ชื่อลูก ชื่อหลานลงไปในช่องช่วยทำการเกษตรไปด้วย

 

อยากขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องทำอย่างไร?
-พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้น ต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ ณ ขณะนี้ ทางกรมฯ ได้อะลุ่มอล่วยให้ ซึ่งท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มได้จากที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
http://farmer.doae.go.th/farmerform.pdf

 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานอื่น ถือว่า เป็นเกษตรกรหรือไม่?
ส่วนที่ประชาชนหลายฝ่ายกังวลว่า ข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนั้น กระจัดกระจายอยู่ในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตกหล่นของรายชื่อเกษตรกรได้ ในประเด็นนี้ นายเข้มแข็ง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มองว่า เมื่อเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ชื่อของเกษตรกรก็จะอยู่ในระบบอยู่แล้ว

กลุ่มอาชีพประมง
กลุ่มอาชีพประมง

ส่วนเกษตรกรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ ก็จะมีหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรจะรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช โดยมีหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด คือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มาตรการจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาทนั้น ยังไม่ได้มีความชัดเจน และยังไม่ทราบว่า สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง แต่ทางกรมฯ ก็พยายามจัดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม” นายเข้มแข็ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทิ้งท้าย.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.doae.go.th/ / มติชน

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว