สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

ลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน
ลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน

สินเชื่อธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ผ่านทางออนไลน์ https://www.gsb.or.th/

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และโครงการสินเชื้อพิเศษ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน
สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ กู้ฉุกเฉิน สำหรับอาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย อายุ 20ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • สามารถติดต่อได้
 • ทำอาชีพอิสระ และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถมอไซค์รับจ้าง เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ กู้ฉุกเฉิน

 • วงเงินสนับสนุนมี 20,000 ล้านบาท
 • กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท/คน
 • ดอกเบี้ย 0.10%/เดือน
 • ผ่อนนาน 2 ปี
 • เริ่ม จ่ายคืนเดือนแรก เดือนที่ 7 หลังทำสัญญา
 • วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563

 

คุณสมบัติ กู้พิเศษ สำหรับพนักงานประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ กู้พิเศษ

 • วงเงินสนับสนุนมี 20,000 ล้านบาท
 • กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
 • ดอกเบี้ย 0.35%/เดือน
 • ระยะเวลา ภายใน 3 ปี
 • มีคนคำประกัน หรือ หลักทรัพย์คำประกัน
 • วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563

 

อ้างอิง ธนาคารออมสิน  https://www.gsb.or.th/

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว