ลงทะเบียน รับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีทุกเคลือข่าย

โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลการะทบ (โทรฟรี)

กสทช. ร่วมกับ รัฐบาล ออกมาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เปิดโครงการ “โทรมือถือฟรี 100 นาทีทุกเคลือข่าย” AIS, DTAC, CAT, TOT, TRUE

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โทรฟรี

  • เป็นคนไทย ไม่จำกัดอายุ
  • นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์
  • 1 เลขหมาย ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน และ 1 สิทธิ์เท่านั้น

วิธีการลงทะเบียน

  • กด * 170 * ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด # แล้วกดโทรออก
  • รอผล SMS ยืนยันสิทธิ์
  • ใช้สิทธิ์ได้ทันที หลังได้รับ SMS ยืนยัน

สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 – 15 พ.ค. 2563 และมีระยะเวลาการใช้งาน 45 วัน หลังจากได้รับสิทธิ์

โทรฟรี 100 นาทีทุกเคลือข่าย
โทรฟรี 100 นาทีทุกเคลือข่าย

 

อ้างอิง NBTC, กสทช.

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว