ความคืบหน้า ถนนบ่อวิน-ปลวกแดง

ถนนหน้าตลาดสะพานสี่
ถนนหน้าตลาดสะพานสี่

ติดตามความคืบหน้า ถนนบ่อวิน-ปลวกแดง

ถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนเส้นหลักของการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมือง บ่อวิน – ปลวกแดง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจากภาครัฐ

เดือนมีนา คืบหน้าอย่างไรบ้าง ?

วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 คืบหน้าแล้ว 0.830 %

ตลอดโครงการ คืบหน้าไปแล้วทั้งสิ้น 12.226 %

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 900 วัน (ปรับปรุงขยาย 21 วัน)

คงเหลือเวลาก่อสร้างรวม 178 วัน (มีการแก้ไข https://bit.ly/2z0t1qA )

ความคืบหน้า ถนนบ่อวิน-ปลวกแดง
ความคืบหน้า ถนนบ่อวิน-ปลวกแดง

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพิ่มจำนวนช่องจราจร
  • แก้ปัญหาจราจรติดขัด
  • ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ดีขึ้น
  • รองรับการจราจร และการจัดส่งสินค้าในเขต EEC
  • พัฒนาคุณภาพระบบขนส่งสินค้าให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

 

งบประมาณในการก่อสร้าง

มูลค่ารวมของโครงการ 540 ล้านบาท (เขตระยอง)

  1. ปี 2561 = 167.580 ล้านบาท
  2. ปี 2562 = 57.02 ล้านบาท
  3. ปี 2563 = 0 ล้านบาท ( *งบประมาณปีนี้มาแล้ว รูปด้านล่าง  กดดูงบอย่างละเอียด)
  4. ปี 2564 = 175 ล้านบาท
  5. ปี 2565 = 140.4 ล้านบาท
งบประมาณจังหวัดระยอง
งบประมาณจังหวัดระยอง

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนน รย.3013 แยก ทล. 331 – ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทางรวม 16.46 กิโลเมตร

โดยกรมทางหลวงชลบท ได้ว่าจ้าง หจก. ประชาพัฒน์ โดยมี บ.วิชชากร เป็นผู้ควบคุมงาน

สัญญาเริ่ม 20 มีนาคม 2561 ถึง 4 กันยายน 2563 (มีการแก้ไข https://bit.ly/2z0t1qA )

โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง

โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง

โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง
โครงการก่อสร้างถนน 3013 บ่อวิน-ปลวกแดง

 

อ้างอิง : กรมทางหลวงชลบท / เพจท่าน สส. เขต 5 ขวัญเลิศ พานิชมาท / รูปภาพ Saharat /Rueangwit / งบประมาณประจำปี 2563  bb.go.th

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว