ชลบุรี เตรียมมอบเงินเยียวยา ครอบครัวละ 1 พัน

นายก อบจ. ชลบุึรี นายวิทยา คุณปลื้ม
นายก อบจ. ชลบุึรี นายวิทยา คุณปลื้ม

ในวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา นายวิทยาคุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้ประชุมปรึกษาหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด ยกเว้นเมืองพัทยา

เรื่องมาตรการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในที่ประชุมเสนอให้มอบเงิน ครอบครัวละ 1 พันบาท เป็นการเร่งด่วน

หลักเกณฑ์ผู้จะได้รับ

  • มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตนั้นๆ
  • ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ
  • เป็นผู้ยากไร้
  • ผู้ไม่ได้รับเงินเดือน

คาดว่ามีผู้เข้าเกณฑ์นี้ประมาณ 2 แสนครอบครัว

 

โดย นายก อบจ. ได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่น เร่งสำรวจผู้ที่เดือดร้อน พร้อมสรุปก่อน 30 เมษายน นี้ แต่ได้ตั้งงบประมาณรอไว้เบื้องต้น 200 ล้านบาท (งบจัดสรร 50% และ งบ อบจ. 50%)

ประชุม เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จ.ชลบุรี
ประชุม เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จ.ชลบุรี

 

ขอบคุณข้อมูล เพจวิทยา คุณปลื้ม, สยามรัฐ

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว